Radio DTR

Current track

Title

Artist

Current show

Do północy

18:01 24:00


Potańcówki Wiejskie – Celebracja Polskiej Muzyki i Tańca Wiejskiego

Written by on 26 maja 2023

 

Z ogromną radością ogłaszamy program Potańcówki Wiejskie, który organizowany jest przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi!

Instytut uznaje niezwykłą wartość polskiej muzyki i tańca wiejskiego jako integralną część naszego krajobrazu kulturowego. Poprzez program Potańcówki Wiejskie, Instytut ma na celu wzmacnianie i upowszechnianie idei organizacji spotkań społeczności wiejskich, których głównym elementem jest kultura ludowa o lokalnym rodowodzie. Chcemy pokazać, zwłaszcza młodemu pokoleniu, wartość naszych rodzimych tradycji oraz ponadczasowość ich elementów. Program Potańcówki Wiejskie ma także na celu wspieranie artystów i wykonawców w zachowaniu i promocji tradycyjnej polskiej muzyki wiejskiej.

W ramach programu Potańcówki Wiejskie można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 100% kosztów, z maksymalną kwotą dofinansowania 10 000 zł.

Wnioski do programu składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą generatora wniosków dostępnego pod adresem: https://witkac.pl/#/contest/view?id=26559

Aby złożyć wniosek, konieczna jest rejestracja na stronie https://witkac.pl/.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:

  • Koła gospodyń wiejskich,
  • Ochotnicze straże pożarne,
  • Organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),
  • Samorządowe instytucje kultury.

Jakie działania mogą być dofinansowane?

Dofinansowujemy organizację potańcówek na obszarach wiejskich. Naszym celem jest upowszechnianie idei organizacji spotkań społeczności, w których główną rolę odgrywa kultura ludowa, oraz utrwalanie lokalnego repertuaru muzyki wiejskiej. Dlatego też warunkiem uczestnictwa jest nawiązanie współpracy z wykonawcami tradycyjnej muzyki, reprezentującymi daną społeczność lokalną i miejsce organizacji potańcówki.

/Przez lokalność rozumie się miejscowe tradycje charakterystyczne dla danej wspólnoty kulturowej, regionu/subregionu etnograficznego lub grupy etnograficznej, w których organizowane jest potańcówki./

Przy realizacji zadania zalecamy podkreślanie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.

Jakie są ramy czasowe?

Nabór wniosków rozpoczyna się 22 maja i potrwa do 16 czerwca. Po zakończeniu tego terminu, wnioski będą poddane ocenie formalnej i merytorycznej (kryteria oceny merytorycznej znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu Programu). Ogłoszenie wyników programu, czyli wykazu inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie, planowane jest na koniec lipca. Organizacja potańcówek będzie miała miejsce w okresie sierpień-październik 2023 r.

Jak wyglądają formalności dla Wnioskodawców?

Wnioski do Programu składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą generatora wniosków Witkac. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, ale w ramach tego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki, pod warunkiem że suma nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania, tj. 10 000 zł.

Do pobrania:

  • Regulamin Programu Potańcówki Wiejskie
  • Wzór Wniosku Potańcówki Wiejskie
  • Wzór Umowy Potańcówki Wiejskie
  • Wzór Sprawozdania Potańcówki Wiejskie

Informacje dotyczące Programu Potańcówki Wiejskie udzielane są przez następujące osoby:*

Paulina Rutkowska, email: paulina.rutkowska@nikidw.edu.pl, tel. 506 582 324, Joanna Turek, email: joanna.turek@nikidw.edu.pl, tel. 511 543 377.

*W godzinach pracy Instytutu 8.00-16.00

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:

Odsłony: 0


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *