Alarmujący raport o dostępności usług aptecznych w Polsce

Written by on 05/06/2024

Seniorzy oczekują aptek dyżurujących blisko domu: Alarmujący raport o dostępności usług aptecznych w Polsce

Red. Rafał Chwaliński

Według najnowszego raportu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, 90% seniorów w Polsce oczekuje, że apteki dyżurujące będą zlokalizowane w ich bliskiej okolicy. Pacjenci kładą nacisk na dostępność i jakość usług aptecznych, zwłaszcza w obliczu postępującego starzenia się społeczeństwa.

Reklama

Badanie, przeprowadzone w kwietniu i maju 2024 roku, wskazuje, że 80% respondentów kieruje się odległością przy wyborze apteki, a dla 95% dostępność leków jest kluczowym czynnikiem. Równocześnie aż 92% badanych wskazuje na istotność niskiej ceny, a 86% na jakość obsługi.

„Nie da się ukryć, że prowadzenie aptek to działalność na styku biznesu i systemu ochrony zdrowia. Najważniejszym interesariuszem tego systemu jest pacjent” – tłumaczy Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”. Badanie ukazuje, że osoby starsze i mieszkańcy mniejszych miejscowości najbardziej odczuwają pogarszającą się dostępność aptek. Prognozy GUS wskazują, że do 2060 roku seniorzy w wieku 65+ będą stanowić 30% społeczeństwa, co podkreśla wagę problemu.

W ciągu ostatnich siedmiu lat liczba aptek w Polsce zmniejszyła się o niemal 3000 placówek. Regulacje znane jako „Apteka dla Aptekarza” z 2017 i 2023 roku przyczyniły się do zamknięcia wielu aptek, ograniczając dostęp pacjentów do leków i zmniejszając konkurencyjność rynku. W rezultacie ceny leków wzrosły, co bezpośrednio obciąża pacjentów. Aż 61% respondentów przyznało, że zrezygnowało z zakupu leku z powodu wyższej ceny w konkretnej aptece.

Raport wskazuje również na wysoki poziom zaufania pacjentów do farmaceutów. Dla 87% osób w wieku 56+ bliskość apteki jest kluczowa, a 88% ankietowanych ceni dostępność apteki prowadzącej dyżury w ich okolicy. Ponadto, 65% badanych chciałoby, aby apteki oferowały usługi farmaceutyczne, a 62% uważa, że farmaceuci mają odpowiednie kompetencje do ich świadczenia.

Reklama

„Wyniki badań pokazują, że potrzebne są zmiany systemowe, które zapewnią pacjentom niezakłócony dostęp do aptek i szerokiego asortymentu leków. Potrzebujemy placówek aptecznych blisko domu, oferujących dodatkowe usługi specjalistyczne” – podkreśla Osińska-Kurzywilk.

Badanie koszyka zakupowego, przeprowadzone w największych polskich miastach, wykazało, że apteki sieciowe oferują bardziej konkurencyjne ceny w porównaniu do aptek indywidualnych. Pacjenci, dla których cena jest kluczowym czynnikiem, częściej wybierają apteki sieciowe, choć istnieją wyjątki, gdzie apteki indywidualne oferują lepsze ceny na określone produkty lecznicze.

Pełne raporty są dostępne na stronach Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.


Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” to związek stowarzyszeń reprezentujący ponad 400 organizacji działających na rzecz niesamodzielnych i przewlekle chorych. Koalicja została utworzona w 2014 roku i dąży do poprawy jakości życia osób starszych i niesamodzielnych.

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej to fundacja założona w 2004 roku z inicjatywy księdza dr Arkadiusza Nowaka. Instytut współpracuje z około 300 organizacjami pacjentów i ekspertami w zakresie opieki zdrowotnej, dążąc do poprawy sytuacji pacjentów oraz zwiększenia świadomości prozdrowotnej w Polsce.

 

Pełne raporty są dostępne tutaj i tutaj.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *