Pierwsze w Polsce osiedle ogrzewane wodorem

Written by on 10/11/2023

Pierwsze w Polsce osiedle ogrzewane wodorem

 

W Śremie powstanie pierwsze w Polsce osiedle ogrzewane wodorem. Projekt zakłada budowę 195 mieszkań, które zostaną zasilane z kotłowni wodorowej.

Futurystyczna wizja elektrowni dla celów ilustracyjnych

Reklama

 

Gmina Śrem, Śremski TBS oraz Con-Project podjęły innowacyjną inwestycję w ekologiczne i zeroemisyjne źródła ciepła dla nowego osiedla mieszkalnego przy ul. Farnej. Oficjalne podpisanie umowy, które miało miejsce 9 listopada 2023 roku w Muzeum Śremskim, otwiera drogę dla SES Hydrogen Energy w realizacji projektu pierwszej w Polsce kotłowni wodorowej dla budynków mieszkalnych.

W ramach wcześniejszego listu intencyjnego podpisanego w 2022 roku, SES Hydrogen oraz Śremskie TBS wyraziły zgodę na współpracę w dostarczeniu technologii zeroemisyjnego kotła wodorowego. Podpisana umowa to konkretny krok w kierunku urzeczywistnienia tych planów, rozpoczynając równocześnie proces tworzenia dokumentacji projektowej dla nowatorskiej kotłowni wodorowej.

Projekt obejmuje instalację kotłowni wodorowej opartej na spalaniu wodoru i tlenu, a także gruntowe pompy ciepła solanka/woda. Całkowita infrastruktura projektu zawiera moduł generacji wodoru i tlenu, elektrolizery, układ magazynowania, systemy zasilania, sterowania procesami technologicznymi oraz wymiany ciepła.

Burmistrz Śremu, Adam Lewandowski, podkreśla, że projekt ten stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju gminy, wspierając inicjatywy mające na celu poprawę jakości środowiska. Nowe osiedle zasilane wodorem to innowacyjny krok w rozwoju systemów ogrzewnictwa budownictwa wielorodzinnego, co ma istotne znaczenie dla lokalnej społeczności.

Reklama

Koncepcja kotłowni wodorowej obejmuje kompleksowy system, który nie tylko eliminuje emisję COx, NOx, SOx i pyłów, ale także uwzględnia recykling wody, kierując ją z powrotem na elektrolizer. Ten ekologiczny projekt ma na celu osiągnięcie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych.

Mateusz Sołtysiak, Prezes Zarządu SES Hydrogen Energy, zaznacza, że projekt osiedla wodorowego w Śremie jest pionierski w skali kraju i Europy, spełniając jednocześnie regulacyjne wymogi bezemisyjności budynków. Przewiduje się, że inwestycja ta stanie się pozytywnym bodźcem dla innych miast, inwestorów i deweloperów do implementacji czystych technologii wodorowych.

Podpisana umowa jest odpowiedzią na zmienione regulacje dotyczące charakterystyki energetycznej, zobowiązujące do budowy bezemisyjnych budynków od 2028 roku. Śrem, wraz z partnerami, jest gotów stać się prekursorem w zastosowaniu technologii wodorowej, skutecznie odpowiadając na wyzwania związane z redukcją emisji w sektorze budownictwa.

Prezentacja do pobrania w formacie pdf [pobierz]

Źródło: SES Hydrogen Energy Sp. z o.o.

Autor: Redakcja


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Verified by MonsterInsights