Protest Euronet

Written by on 19/06/2024

Protest Euronet: Limit Wypłat Gotówki Obniżony do 200 PLN

Euronet, największy operator sieci bankomatów w Polsce, przeprowadził jednodniową akcję protestacyjną ( 18 czerwca 2024 r.), obniżając limit jednorazowej wypłaty gotówki do 200 PLN. Celem protestu było zwrócenie uwagi na trudną sytuację finansową operatorów bankomatów w Polsce.

EURONET

Oświadczenie Euronet

Według oświadczenia Euronet, od 14 lat stawki za wypłatę gotówki przy użyciu kart krajowych oraz od 2015 roku również przy użyciu BLIK (tzw. interchange bankomatowy), praktycznie nie zmieniły się. Powoduje to, że krajowe wypłaty gotówki realizowane są poniżej kosztów ponoszonych przez operatorów bankomatów. W efekcie, zwiększające się koszty utrzymania sieci bankomatów przy jednoczesnym braku korekty stawek przez VISA, Mastercard oraz Polski Standard Płatności (BLIK) stwarzają ryzyko braku możliwości dalszego utrzymywania sieci bankomatowych, szczególnie w mniejszych miejscowościach.

Reklama

Analiza Rynku Bankomatów

Decyzja o przeprowadzeniu protestu była wynikiem Analizy Rynku Bankomatów w Polsce, przygotowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w sierpniu 2023 r. Analiza ta, oparta na danych z 69% rynku bankomatów w Polsce, potwierdza, że przychody z krajowej wypłaty gotówki pokrywają jedynie około 49% kosztów transakcji ponoszonych przez niezależnych operatorów.

Skutki i Postulaty

Euronet podkreśla, że brak działań ze strony VISA, Mastercard i PSP (BLIK) w celu dostosowania stawek do rzeczywistych kosztów może doprowadzić do ograniczenia dostępu do gotówki dla znacznej części społeczeństwa. Operator apeluje o zmianę systemu pobierania opłat za krajowe transakcje wypłaty gotówki i dostosowanie ich do poziomu odpowiadającego realnym kosztom. Euronet wskazuje na potrzebę samoregulacji stawek przez schematy płatnicze lub podjęcie działań legislacyjnych.

Reklama

Reakcje i Przyszłe Działania

Protest spotkał się z mieszanymi reakcjami wśród użytkowników bankomatów, którzy musieli dostosować się do tymczasowego ograniczenia wypłat. Euronet jednak zaznacza, że akcja miała na celu zwrócenie uwagi na poważne problemy finansowe operatorów bankomatów i była przeprowadzana w kontrolowanych warunkach.

W przyszłości Euronet planuje kontynuować działania mające na celu zmiany w systemie opłat za wypłaty gotówki, aby zapewnić stabilność i dostępność sieci bankomatów w Polsce. Operator liczy na reakcję decydentów oraz schematów płatniczych na zgłaszane problemy i postulaty.

Znaczenie Gotówki w Polsce

Euronet przypomina, że mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych, gotówka nadal odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce. Bankomaty są głównym źródłem gotówki, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie alternatywy są ograniczone. Operatorzy bankomatów w Polsce obsługują ponad 400 miliardów PLN rocznie, co podkreśla znaczenie utrzymania rentowności i dostępności sieci bankomatów.


Protest Euronet ma na celu zwrócenie uwagi na istotne problemy związane z finansowaniem obsługi gotówki i zapewnienie, że sieci bankomatowe będą mogły nadal funkcjonować efektywnie, zapewniając dostęp do gotówki dla wszystkich użytkowników w Polsce.

Źródło Eurtonet

Tagged as

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *