Rzeczywistość vs. Fake news: Likwidacja gotówki w Polsce i UE to fałszywa informacja

Written by on 03/07/2024

Likwidacja gotówki w Polsce i UE to fałszywa informacja

Fałszywe informacje o likwidacji gotówki zyskują popularność na mediach społecznościowych, co wywołuje niepotrzebne obawy wśród obywateli. W rzeczywistości zarówno Polska, jak i Unia Europejska nie podejmują żadnych działań mających na celu eliminację gotówki. Regulacje prawne w obu przypadkach wspierają obecność gotówki jako legalnego środka płatniczego.

Polska

Polskie prawo, zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim z 1997 roku, stwierdza, że banknoty i monety emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym. Oznacza to obowiązek akceptacji gotówki, z wyjątkiem transakcji o dużych wartościach. Według raportu NBP z 2022 roku, znaczna część populacji nadal korzysta z płatności gotówkowych, co wskazuje na jej niezbędność w codziennych transakcjach.

Unia Europejska

Podobnie w Unii Europejskiej, rozporządzenie (WE) nr 974/98 z 1998 roku gwarantuje status prawnych środków płatniczych dla banknotów euro. Europejski Bank Centralny (ECB) popiera obecność gotówki w obiegu i uznaje ją za niezbędną. ECB podkreśla, że jakiekolwiek zmiany w zakresie gotówki powinny wynikać z woli obywateli, a nie z nacisku grup lobbystycznych.

Bezpieczeństwo płatności elektronicznych

W związku z wprowadzeniem limitów płatności gotówką, które mają na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, pojawiły się fałszywe narracje, że takie regulacje mają na celu odebranie wolności obywatelom. Jednakże, zarówno polskie, jak i unijne prawo gwarantują bezpieczeństwo płatności elektronicznych. Przepisy takie jak polska ustawa o usługach płatniczych z 2011 roku i unijna dyrektywa PSD2 z 2015 roku zapewniają ochronę konsumentów poprzez wymogi takie jak silne uwierzytelnienie klienta.

Podsumowanie

Obecne regulacje prawne w Polsce i Unii Europejskiej nie przewidują likwidacji gotówki, a jej obecność jako legalnego środka płatniczego jest zabezpieczona prawnie. Fałszywe informacje szerzone w mediach społecznościowych są bezpodstawne i mają na celu wywołanie nieuzasadnionego niepokoju wśród obywateli. Dla dodatkowych informacji na ten temat, zapraszam do odwiedzenia strony Demagog.

Tagged as

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *