Dyrektywa azylowa nakazuje wypłaty 2,5 tys. zł na osobę? Fałsz

Written by on 03/07/2024

Podsumowanie faktów dotyczących dyrektywy azylowej i świadczeń dla migrantów:

  1. Brak zrównania świadczeń w UE: Dyrektywa azylowa UE nie narzuca jednolitej wysokości świadczeń socjalnych dla migrantów we wszystkich państwach członkowskich. Każde państwo ma swobodę w ustalaniu wysokości i formy wsparcia materialnego dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową na podstawie własnego prawa i praktyki.
  2. Kwota świadczeń w Niemczech: Wysokość zasiłku obywatelskiego w Niemczech dla osoby samotnej wynosi 563 euro (około 2 437 zł). Dla czteroosobowej rodziny składającej się z rodziców i dzieci kwota ta wynosi około 1 987 euro (około 8 603 zł). Polska nie ma obowiązku dostosowywać swoich świadczeń do tych kwot.
  3. Nieprawdziwe twierdzenia o kwocie 2,5 tys. zł na osobę: Przemysław Czarnek stwierdził, że dyrektywa azylowa zmusi Polskę do wypłaty świadczeń w wysokości 2,5 tys. zł na osobę, co jest fałszywe. Dyrektywa nie określa konkretnych kwot świadczeń i nie wymusza ich wyrównania do poziomu świadczeń w innych krajach UE.
  4. Brak obowiązku zapewnienia mieszkań o określonym metrażu: Dyrektywa azylowa nie wymaga zapewnienia migrantom mieszkań o określonym metrażu. Państwa członkowskie mogą oferować różne formy zakwaterowania, takie jak ośrodki dla cudzoziemców, mieszkania czy hotele, które muszą jedynie zapewniać odpowiedni poziom życia.
  5. Decyzje państw członkowskich: Każde państwo członkowskie ma dwa lata na implementację przepisów dyrektywy azylowej do swojego prawa krajowego, a ostateczna forma wsparcia i zakwaterowania zależy od decyzji poszczególnych krajów.

Podsumowując, dyrektywa azylowa nie nakłada na Polskę obowiązku wypłaty 2,5 tys. zł na osobę ani wyrównania świadczeń do poziomu niemieckiego. Również nie wymaga zapewnienia mieszkań o określonym metrażu.

Reklama

Źródło Demagog

Reklama

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *