Zwiększona Refundacja Leków kluczem do Poprawy Opieki Zdrowotnej

Written by on 05/06/2024

Zwiększona Refundacja Leków kluczem do Poprawy Opieki Zdrowotnej

Warszawa, 5 czerwca 2024 r. — Konferencja „Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy” zgromadziła w Warszawie kluczowych przedstawicieli polskiego sektora zdrowotnego, aby omówić wyzwania i kierunki zmian w polityce lekowej. Podczas inauguracyjnej sesji, prof. Urszula Demkow, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, podkreśliła znaczenie rozszerzenia listy refundacyjnej leków jako kluczowego kierunku w polityce zdrowotnej.

Priorities and Challenges in Polish and European Drug Policy

„To pozytywne, że coraz więcej nowych leków i terapii trafia na listę refundacyjną. To ważne dla pacjentów i całego systemu zdrowia. Wielka ustawa refundacyjna, która weszła w życie 1 kwietnia, przyniosła wiele zmian, ale największym problemem pozostają pieniądze” – zaznaczyła prof. Demkow. Dodała, że kluczowym interesariuszem w procesie refundacyjnym powinien być pacjent, a ewaluacja efektów zmian refundacyjnych powinna opierać się na wpływie na zdrowie społeczeństwa.

Reklama

Podczas dyskusji prof. Krzysztof J. Filipiak z Naczelnej Rady Lekarskiej podkreślił konieczność zabezpieczenia dostępu do leków podstawowych w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. „Lekarze są otwarci na opiekę farmaceutyczną, co jest istotne w obliczu niedoborów w systemie zdrowia. Proponujemy zwolnienie lekarzy z obowiązku ustalania progu refundacji leków, co mogłoby być realizowane przez systemy automatyczne” – powiedział prof. Filipiak.

Reklama

Dr Andrzej Mądrala z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych zwrócił uwagę na problem finansowy związany z utylizacją pozostałości leków onkologicznych. „NFZ pokrywa tylko koszt dawki podanej pacjentowi, co powoduje straty finansowe dla szpitali. W skali roku może to stanowić nawet 4-5% wartości zakupionych leków onkologicznych” – wyjaśnił dr Mądrala. Prof. Demkow obiecała przyjrzeć się temu problemowi, uznając go za ogromne marnotrawstwo.

Janusz Adamski z biura Rzecznika Praw Pacjenta zaznaczył nierówności w dostępie do leków refundowanych w różnych regionach kraju. „Choć zrozumiałe jest, że dostępność do programów lekowych może się różnić, niektóre nierówności są zbyt duże i wymagają interwencji” – podkreślił Adamski.

Organizatorem konferencji było Wydawnictwo Medyczne Termedia, a wydarzenie odbyło się pod patronatem PAP MediaRoom. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że kontynuacja i poszerzanie refundacji leków to kluczowy krok ku poprawie zdrowia społeczeństwa, ale wymaga to odpowiedniego finansowania i eliminacji istniejących barier w dostępie do terapii.

Źródło PAP


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *