Bezpłatny Kalkulator Śladu Węglowego

Written by on 14/06/2024

Bezpłatny Kalkulator Śladu Węglowego Obliczy Emisję CO2 Firmowego Sprzętu IT

Zgodnie z prognozami, do 2026 roku dyrektywą CSRD zostanie objętych aż 50 tysięcy podmiotów w Unii Europejskiej, w tym 4-5 tysięcy w Polsce. W obliczu tych regulacji, jednym z wyzwań stających przed firmami będzie precyzyjne wyliczenie generowanego śladu węglowego, w tym śladu związanego ze sprzętem IT. W odpowiedzi na te potrzeby, bolttech Poland we współpracy z Envirly, stworzył bezpłatny Kalkulator Śladu Węglowego.

Od początku roku, unijna dyrektywa CSRD zobowiązuje największe przedsiębiorstwa do raportowania kwestii związanych z wpływem na środowisko, społeczeństwo oraz ładem korporacyjnym (ESG). W ciągu dwóch lat te same zasady obejmą także małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak podkreśla Jolanta Okońska-Kubica, przewodnicząca Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej, firmy muszą ujawniać rzetelne dane na temat emisji gazów cieplarnianych i przedstawić swoje plany dekarbonizacyjne co najmniej do 2030 roku.

Reklama

Kalkulator policzy i podpowie cyrkularne rozwiązania

Bezpłatny Kalkulator Śladu Węglowego dla sprzętu IT pomoże polskim firmom spełnić nowe wymogi, wyliczając emisje gazów cieplarnianych. Narzędzie, dostępne na stronie esg.digitalcaregroup.pl, pozwala na wybór rodzaju urządzenia (np. smartfon, laptop, tablet), jego producenta oraz modelu, a także określenie liczby urządzeń i ich stanu zużycia. Na podstawie tych danych, kalkulator obliczy generowaną emisję CO2, zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) oraz Global Reporting Initiative (GRI).

Renata Filipek-Baryłowska, B2B & Business Lines Director w bolttech Poland, zaznacza, że użycie kalkulatora nie tylko pozwala na pełniejszy obraz emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością firmy, ale także oferuje wskazówki dotyczące cyrkularnego zarządzania flotą sprzętu IT. Jednym z proponowanych rozwiązań jest najem sprzętu IT, który pozwala urządzeniom funkcjonować dłużej, zyskiwać „drugie życie” po odnowieniu, i dłużej pozostawać w użyciu.

Reklama

Ślad węglowy? Polskie firmy jeszcze się z nim nie liczą

Pomimo rosnącej popularności ekologicznych rozwiązań, polskie firmy mają jeszcze wiele do nadrobienia. Raport „Firmowe floty urządzeń mobilnych w Polsce. Stan i wyzwania w kontekście ESG” opracowany przez bolttech Poland we współpracy z instytutem badawczym Zymetria, wskazuje, że jedynie 20% firm stara się niwelować swój ślad węglowy. Ponadto, mniej niż jedna czwarta przedsiębiorstw odnawia sprzęt IT, mimo że odnowiony smartfon generuje niemal 10-krotnie mniej e-odpadów i zużywa znacznie mniej surowców oraz emituje mniej CO2.

Firmy również nie dbają o przedłużenie życia urządzeń – aż 62% używa smartfonów krócej niż dwa lata, a tylko 1% dużych przedsiębiorstw posiada je dłużej niż pięć lat. Weronika Czaplewska, wiceprezeska Envirly, wyraża nadzieję, że zmiany wymuszone przez dyrektywę CSRD przyczynią się do poprawy tych statystyk, a także do wzrostu świadomości ekologicznej.

Raport „Firmowe floty urządzeń mobilnych w Polsce. Stan i wyzwania w kontekście ESG” powstał na podstawie badania przeprowadzonego techniką CATI w maju 2023 roku na próbie 400 osób odpowiedzialnych za zarządzanie flotą urządzeń IT i smartfonów w firmach różnej wielkości. Bolttech Poland, największy dostawca usług dodanych dla urządzeń mobilnych w Polsce, oferuje kompleksowe rozwiązania na każdym etapie życia urządzenia.

Źródło bolttech Poland Sp. z o.o.

Tagged as

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *