Colostrum: Naturalny Eliksir Życia

Written by on 27/05/2024

Colostrum: Naturalny Eliksir Życia

„Jak działa colostrum (siara, młodziwo) i po co jest potrzebne?

Rola colostrum w rozwoju układu odpornościowego

Reklama

W okresie przed porodem rozwijający się organizm ssaka jest chroniony w łonie matki. Jest karmiony i zabezpieczany przez jej układ odpornościowy, co oznacza, że nie musi samodzielnie podejmować funkcji obronnych. Po narodzinach, układ odpornościowy noworodka nie jest gotowy do samodzielnego funkcjonowania, dlatego colostrum (młodziwo) pełni rolę “aktywatora”, który przestawia system odpornościowy z pasywnego na aktywny.

Siara – naturalna substancja wspomagająca

Zjawisko to można zaobserwować szczególnie wśród zwierząt domowych. Nowonarodzone, jeszcze ślepe młode, instynktownie zmierza do piersi matki zaraz po narodzinach, nie z powodu głodu, ale z potrzeby natychmiastowego uruchomienia swojego układu odpornościowego. Matka produkuje colostrum przez pierwsze pięć dni po porodzie, które następnie zamienia się w mleko.

Unikalne właściwości colostrum

Nie ma na świecie drugiej substancji, która w równie skuteczny, bezpieczny i naturalny sposób wpływa na poprawę sprawności układu odpornościowego. Colostrum zawiera unikalne bioaktywne składniki, które są kluczowe dla zdrowia noworodków.

Reklama

Jakość colostrum

Jakość colostrum może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak dieta stada, sposób chowu, wiek zwierząt, pora roku, warunki atmosferyczne oraz stan psychofizyczny stada. Mimo tych zmiennych, firma Genoscope zapewnia najwyższą jakość oferowanego surowca poprzez szczegółową weryfikację i parametryzację pobranego materiału.

Jak Genoscope zapewnia jakość colostrum?

Genoscope współpracuje z hodowcami na terenie UE i Szwajcarii, aby zapewnić ciągłość dostaw oraz możliwość weryfikacji jakości surowca. Firma laboratoryjnie bada pobraną siarę, a ponad połowa zbiorów odpada na tym etapie ze względu na niespełnienie surowych kryteriów jakościowych. Następnie surowiec jest parametryzowany, co gwarantuje powtarzalność jakości colostrum w każdym produkcie Genoscope.

Czy colostrum zwierzęce może być stosowane przez człowieka?

Colostrum krowie jest najczęściej stosowane u ludzi ze względu na jego duże podobieństwo do ludzkiego. Jest prawie w pełni kompatybilne i równie przyswajalne, a dodatkowo krowa produkuje go znacznie więcej, co pozwala na jego szersze zastosowanie. Jest ono także znacznie silniejsze od ludzkiego colostrum. Stosuje się również siarę kozią, która jest równie dobrze przyswajalna, ale dostępna w mniejszych ilościach.”

Źródło: Genoscope.pl

Tagged as

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *