Dziesiątki milionów złotych na inwestycje poprawiające komfort życia mieszkańców gminy Wisznia Mała

Written by on 06/03/2024

Dziesiątki milionów złotych na inwestycje poprawiające komfort życia mieszkańców gminy Wisznia Mała

Nowa droga dojazdowa, studnia ze stacją uzdatniania wody oraz teren
rekreacyjny dla mieszkańców wsi Malin, to tylko niektóre inwestycje w infrastrukturę
gminną, które powstaną przy okazji realizacji centrum logistycznego przez firmy
Hillwood i Develia.

Projekty planowane przez inwestorów w porozumieniu z gminą Wisznia Mała mają
kosztować łącznie 57 milionów złotych. To niemal tyle, ile wynoszą siedmiomiesięczne
wpływy do budżetu gminy. Jego wielkość w 2024 roku sięgnie 100 mln zł. Obrazuje to skalę
prywatnych wydatków na gminną infrastrukturę, która poprawi atrakcyjność tych terenów,
przekładając się na komfort życia mieszkańców.
Przyciągnięcie dużego inwestora do Malina jest szansą na długofalowy rozwój nie tylko tej
jednej wsi, ale kilkunastu miejscowości należących do gminy Wisznia Mała. Bo przy okazji
budowy magazynów deweloper zrealizuje dodatkowe inwestycje infrastrukturalne, ale przede
wszystkim będzie płacił podatek od nieruchomości, który każdego roku powiększy gminny
budżet o kilkanaście procent.
Wylotówka z Malina do Wrocławia bez korków
Spośród realizowanych przez firmy Hillwood i Develia inwestycji towarzyszących budowie
centrum logistycznego, dla mieszkańców gminy najważniejsza jest nowa droga w kierunku
węzła S5 Kryniczno.
Trzykilometrowy odcinek, prowadzący do trasy szybkiego ruchu, ma kosztować około 50
milionów złotych. Gdyby na terenie dawnego poligonu, zamiast planowanych dzisiaj hal
powstały osiedla mieszkaniowe wybudowane przez kilku mniejszych deweloperów, to żaden
z nich nie wyłożyłby tak dużych pieniędzy na potrzebną infrastrukturę. Gmina straciłaby
szansę na wybudowanie dodatkowego dojazdu do ekspresówki, a ruch samochodowy
obecnymi drogami gminnymi sparaliżowałby wyjazd mieszkańców przez miejscowości
Kryniczno i Ligotę Piękną.
Tymczasem mieszkańcy Malina i okolicznych wsi mogliby pojechać nową drogą już w 2025
roku. Deweloperzy zobowiązali się bowiem do oddania drogi do użytku jeszcze przed
zakończeniem pierwszego etapu inwestycji w hale magazynowe.
Co więcej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, przeprojektowano
układ budynków centrum w taki sposób, że budynki zostały odsunięte od zabudowań
mieszkalnych. Dodatkowo, pomiędzy Malinem a pierwszym budynkiem nie będzie ruchu
kołowego. Ten element sprawi, że mieszkańcy nie będą narażeni na jakiekolwiek
uciążliwości akustyczne, a wraz z zaprojektowanym w ramach budowy drogi rondem,
poprawi się dojazd do trasy w kierunku Wrocławia. Zadbano jednocześnie o aspekt wizualno-
akustyczny przeznaczając na to dodatkowe 4 miliony złotych. Za te pieniądze, wzdłuż
dwukilometrowego odcinka drogi dojazdowej, staną ekrany dźwiękochłonne o wysokości 4
metrów. Zostaną one obsadzone roślinnością i otoczone zielenią, co dodatkowo wygłuszy
dźwięki dochodzące z trasy S5. Na prośbę mieszkańców ulic Kalinowej i Miłej ekran
akustyczny będzie dłuższy niż pierwotnie planowano.
Lepsze zaopatrzenie w wodę i ochrona przed zalewaniem

To niejedyne nakłady na infrastrukturę gminną. Kosztem półtora miliona złotych deweloperzy
podejmą działania poprawiające wydajność sieci wodociągowej. Od lat gmina mierzy się z
zaspokajaniem potrzeb rosnącej populacji mieszkańców. Choć populacja gminy zwiększa się
z roku na rok, głównie w wyniku migracji przenoszących się na wieś Wrocławian, to sieci
wodociągowe od lat nie były modernizowane. Dlatego budowane przez dewelopera studnie
zasilą gminną sieć wodociągową o dodatkowe 400 metrów sześciennych na dobę, co od
przyszłego roku pozwoli zaopatrzyć w wodę kolejne tysiące osób. Pozwoli to rozwiązać
występujące na tym obszarze problemy z niedoborami wody. Są one odczuwalne
szczególnie w okresie letnim, kiedy zapotrzebowanie wzrasta do ponad 1800 metrów
sześciennych na dobę. Oprócz studni powstaną także zbiorniki retencyjne – wszystko w
oparciu o wytyczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Właściwa retencja
wody pomoże zapobiegać suszy w okresie letnim, a w porze deszczowej ochroni
mieszkańców przed zalewaniem terenów. Z tego ostatniego szczególnie zadowoleni powinni
być mieszkańcy ulicy Sportowej, którzy okresowo zgłaszali takie problemy w ostatnich
latach. Tereny zielone wokół zbiorników wodnych będą miały charakter łąk kwietnych, co nie
tylko ograniczy wysychanie gruntu, ale także wzbogaci bioróżnorodność.
Wyższy standard życia w całej Wiszni Małej
Na tym nie koniec. Inwestorzy – w duchu dobrosąsiedzkiej współpracy – chcą
współpracować z gminą w temacie budowy kanalizacji sanitarnej. Marzenia o sieci
odbierającej ścieki z domów mieszkańców mogą się ziścić za sprawą wyższych podatków
płynących do gminnego budżetu. Po zbudowaniu centrum logistycznego, Hillwood i Develia
będą płacić ponad 13 milionów złotych rocznie, co zwiększy roczny budżet gminy o około 13
procent. Ten dodatkowy przychód płynący każdego roku do gminnej kasy przełoży się na
kolejne inwestycje podnoszące standard życia mieszkańców.
Potrzeby są duże. Niezbędna jest nie tylko modernizacja dróg lokalnych, którymi mieszkańcy
wszystkich 16 miejscowości codziennie dojeżdżają do pracy, ale także budowa nowych
placówek oświaty: szkół podstawowych i przedszkoli.
W dłuższej perspektywie dodatkowe wielomilionowe dochody umożliwią szybszą rozbudowę
sieci kanalizacji w całej gminie i położenie w niej Internetu światłowodowego. To
udogodnienia, którymi mogą się cieszyć mieszkańcy Wrocławia i nielicznych, najbliższych tej
aglomeracji gmin.
Wisienką na torcie dla mieszkańców Malina będzie teren rekreacyjny dla mieszkańców.
Działania zmierzające do stworzenia parku już podjęto. Wraz z mieszkańcami gminy,
zorganizowano jesienią wspólne dosadzanie drzew i roślin wykorzystując przeznaczony na
ten cel przez dewelopera blisko 15-hektarowy pas zieleni, oddzielający Malin od
planowanego centrum logistycznego. Wiosną odbędą się kolejne nasadzenia, tym razem
roślin miododajnych i jagodowych m.in. krzaków malin, jeżyn i jagód, a także bzów, kalin i
jarzębin. W przyszłości cały obszar może zostać wzbogacony o małą architekturę, ławki,
ścieżki, plac zabaw dla dzieci i urządzenia do uprawiania sportu, tak aby pełnił funkcję parku
dla wszystkich mieszkańców.
Inwestor jest przy tym otwarty na dialog ze społecznością lokalną, by wspólnie
mieszkańcami zdecydować o charakterze tego terenu w przyszłości.
Wszystkie te inwestycje sprawią, że Wisznia Mała i należąca do niej wieś Malin staną się
przyjazne i wygodne dla mieszkańców. Jak pokazują liczne przykłady innych gmin, gdzie
zrealizowano takie inwestycje – wpłynie korzystnie zarówno na komfort życia w tym miejscu,
jak również na wzrost cen nieruchomości.  www.tak-malin.pl oraz https://www.facebook.com/WiszniaMalaRozwoj/

Reklama

Materiał sponsorowany

Reklama

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Verified by MonsterInsights