Dożynki Gminy Wisznia Mała

Dożynki to miły czas na wsiach, w których podsumują tradycyjnie rolnicy swój czas pracy. Przy okazji zwyczajowo bawią się mieszkańcy jak i goście.

Tym razem byłem na dożynkach gminnych organizowanych w Szewcach przez gminę Wisznia Mała.