Radio DTR

Current track

Title

Artist

Current show

Do północy

18:01 24:00


Tomasz Szrama Burmistrz bez marynarki-Oborniki

Radio DTR 20 kwietnia 2023

Tomasz Szrama, burmistrz gminy Oborniki, jest jednym z przykładów, że nie trzeba być politykiem w marynarce, aby skutecznie zarządzać gminą i dbać o dobro jej mieszkańców. W rozmowie z nim omawiane są kluczowe sprawy, które stoją przed burmistrzem i jego zespołem, takie jak uczciwość wobec wyborców, dobre relacje z młodzieżą oraz wczesne reagowanie na problemy społeczne.

Jednym z najważniejszych aspektów poruszonych w rozmowie jest kwestia podejścia do wyborców. Burmistrz Szrama podkreśla, że najważniejsze jest być uczciwym wobec nich i traktować ich poważnie, a nie tylko jako narzędzie do osiągnięcia swoich politycznych celów. Ważne jest także słuchanie i zrozumienie potrzeb mieszkańców oraz podejmowanie działań, które przyniosą korzyści całej społeczności.

Dobra relacja z młodzieżą również stanowi ważny element pracy burmistrza. Szrama podkreśla, że młodzi ludzie stanowią przyszłość gminy i należy inwestować w ich rozwój oraz zapewnić im odpowiednie warunki do nauki i rozwoju. Właśnie dlatego w Obornikach prowadzone są liczne projekty i inicjatywy skierowane właśnie do młodzieży.

Kolejnym istotnym tematem rozmowy jest wczesne reagowanie na problemy społeczne. Burmistrz Szrama podkreśla, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego ważne jest zwracanie uwagi na sygnały, które daje społeczność i podejmowanie działań, zanim problemy nabiorą na sile. Warto także inwestować w edukację i prewencję, aby zapobiegać różnym negatywnym zjawiskom w gminie.

W dyskusji poruszane są również kwestie, czy to pomysły burmistrza czy społeczności powinny mieć pierwszeństwo oraz jak budować lepsze warunki dla mieszkańców gminy. Burmistrz Szrama podkreśla, że ważne jest słuchanie i zrozumienie potrzeb mieszkańców oraz działanie zgodnie z ich oczekiwaniami, ale jednocześnie trzeba pamiętać o rozsądku i odpowiedzialności za całą gminę.

W rozmowie z burmistrzem Tomaszem Szramą pokazane są realia codziennej pracy samorządu oraz kluczowe wyzwania, przed którymi stoi burmistrz i jego zespół. Ważnym elementem jest także pokazanie, że dobre zarządzanie gminą nie musi być związane z propagandą i walką o władzę, ale może opierać się na rzetelnej pracy i dbaniu o dobro mieszkańców.

BONUS TRACK – Rozmowa Burmistrza z młodzieżą

Zapraszamy do obserwowania i polubienia nas:

Odsłony: 50