Wójt Gminy Wisznia Mała a centrum logistyczne w Malinie