Projekt “Łączą nas zamki i pałace”

Written by on 19/03/2024

Rozwój turystyki kulturowej na Dolnym Śląsku: Projekt “Łączą nas zamki i pałace”

Dolnośląska Organizacja Turystyczna otrzymuje wsparcie na rozwój atrakcji kulturowych regionu, w tym zamków i pałaców, dzięki projektowi “Łączą nas zamki i pałace”

DOT/Dolnoślaki Szlak Zamków i Pałaców

Dolnośląska Organizacja Turystyczna (DOT) postawiła na rozwój turystyczny regionu poprzez wykorzystanie bogactwa zamków i pałaców. Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe z programu Interreg na rozwój produktu turystycznego opartego na dziedzictwie kulturowym regionu.

Reklama

Zamki, pałace i rezydencje stanowią istotny punkt docelowy dla turystów na Dolnym Śląsku. Liczne obiekty tego typu w regionie czynią go atrakcyjnym dla zwiedzających, doskonale wpisując się w strategie promocyjne, takie jak “Tajemniczy Dolny Śląsk”. Dolnośląska Organizacja Turystyczna od lat współpracuje z partnerami, zarówno samorządowymi, jak i prywatnymi, aby promować region jako miejsce, gdzie można zgłębić historię szlacheckich rodów, książąt i rycerzy.

W 2014 roku DOT podjęła współpracę z 14 obiektami historycznymi, tworząc Europejski Szlak Zamków i Pałaców. Obecnie Szlak obejmuje już 20 miejsc na Dolnym Śląsku, skupiając się na obiektach otwartych dla zwiedzających. Rozwój Szlaku wymagał wielu działań promocyjnych, w tym kampanii finansowanych przez Unię Europejską.

Kolejny etap rozwoju projektu nastąpił w 2023 roku, kiedy DOT jako lider partnerstwa złożył wnioski projektowe do programów Interreg Polska – Saksonia i Interreg Republika Czeska – Polska. Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu DOT będzie mogła rozwijać Europejski Szlak Zamków i Pałaców zarówno w Polsce, jak i w Niemczech oraz Czechach. 

Reklama

Wartość projektu “Łączą nas zamki i pałace” na granicy polsko-niemieckiej wynosi 333 255,00 EUR, natomiast na granicy polsko-czeskiej – 903 954,14 EUR. Głównym celem obu projektów jest integracja oferty turystycznej oraz wydłużenie pobytów turystów na obszarze transgranicznym.

Poza tym, Dolnośląska Organizacja Turystyczna planuje prowadzić kampanie na obszarze nieobjętym wsparciem programów Interreg. Otrzymane środki pozwolą na znaczne zwiększenie nakładów na promocję oferty turystycznej, co korzystnie wpłynie na całe stowarzyszenie.

Planowany okres realizacji projektu “Łączą nas zamki i pałace Polska – Czechy” to od 01.04.2024 do 31.06.2026 roku. Wartość działań Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej wynosi 213 243,80 EUR, przy dofinansowaniu w wysokości 170 595,04 EUR. Partnerami projektu są m.in. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz różne instytucje turystyczne z Czech.

Źródło DOT

Autor Redakcja


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *