Current track

Title

Artist

Status:
Now Playing:
Status:
Now Playing:

Przegląd zmian w przepisach dotyczących świadczeń dla sołtysów

Written by on 30/01/2024

Zaznacz tekst, sytem przeczyta ci tekst
Getting your Trinity Audio player ready...

Przegląd zmian w przepisach dotyczących świadczeń dla sołtysów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) rozważa zmianę przepisów dotyczących świadczeń pieniężnych dla sołtysów. Czy te zmiany będą korzystne dla wszystkich sołtysów? Przyjrzyjmy się bliżej.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Michał Kołodziejczak, poinformował, że MRiRW analizuje przepisy ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Resort rolnictwa otrzymuje sygnały od osób, które nie spełniają wszystkich warunków określonych w ustawie, dlatego postanowiono przeanalizować obowiązujące przepisy.

Reklama

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r., świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie warunki dotyczące osiągnięcia wieku emerytalnego oraz wymaganego stażu. Oznacza to, że uprawnionymi do uzyskania świadczenia są sołtysi, którzy pełnili funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie mniej jednak niż przez 8 lat oraz w przypadku kobiet osiągnęli 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Według stanu na dzień 1 grudnia 2023 r., do jednostek organizacyjnych KRUS wpłynęły 34 373 wnioski o takie świadczenie, a 31 454 osoby uzyskały prawo do świadczenia. Z powodu pełnienia funkcji sołtysa przez okres krótszy niż pełne 8 lat odmówiono przyznania świadczenia 1 185 osobom. Czy te liczby zmienią się po wprowadzeniu ewentualnych zmian w przepisach? Czas pokaże.

Autor Redakcja


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *