Urzędy Pracy Przekształcają się

Written by on 24/05/2024

Urzędy Pracy Przekształcają się – Nowe Podejście do Zatrudnienia

Reforma Publicznych Służb Zatrudnienia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, który trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Projekt ten przewiduje gruntowną reformę publicznych służb zatrudnienia (PSZ), która ma dostosować ich działanie do nowych potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców i pracowników.

Konieczność Zmian

Jak podaje serwis Prawo.pl, obecny model działania urzędów pracy wymaga zdecydowanej transformacji. Reforma ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ułatwienie pracodawcom znalezienia odpowiednich pracowników. W 2023 roku urzędy pracy obsłużyły ponad 2,5 miliona osób, co pokazuje skalę wyzwań, przed którymi stoją te instytucje.

Reklama

Problemy i Wyzwania

Urzędy pracy często postrzegane są jako „anachroniczne pośredniaki” z ograniczonymi możliwościami nawiązywania relacji z pracodawcami, biurokracją i nadmiarem procedur. Koncentracja na osobach trwale bezrobotnych i niezmotywowanych do pracy utrudnia indywidualne podejście do innych grup osób nieaktywnych zawodowo. To wszystko sprawia, że konieczne jest wprowadzenie zmian, które uwzględnią potrzeby rynku i klientów.

Reklama

Nowe Priorytety

Projekt ustawy zakłada zmianę priorytetów PSZ, które mają skupić się na rynku, klientach i potrzebach przedsiębiorców. Unowocześnienie i automatyzacja usług urzędów pracy, a także zwiększenie dostępu do Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) dla osób prowadzących firmy jednoosobowe oraz pracujących na umowach cywilnoprawnych, to kluczowe elementy reformy.

Eksperci o Projekcie

Prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i członek Rady Dialogu Społecznego, w rozmowie z serwisem Prawo.pl zaznacza, że celem projektu powinno być nie tylko poprawienie funkcjonowania urzędów pracy, ale także wprowadzenie efektywnej aktywnej polityki rynku pracy. Podkreśla on potrzebę radzenia sobie z długotrwałym bezrobociem oraz reedukacji do 20-30%, co wymaga nowego podejścia i powrotu do usług aktywizacyjnych zablokowanych przez poprzedni rząd.

Przyszłość Urzędów Pracy

Reforma PSZ ma na celu przekształcenie urzędów pracy w nowoczesne instytucje, które będą skutecznie wspierać zarówno pracodawców, jak i osoby poszukujące pracy. Nowe podejście, uwzględniające zmiany organizacyjne i legislacyjne, ma przyczynić się do poprawy wizerunku urzędów pracy oraz zwiększenia ich efektywności w radzeniu sobie z wyzwaniami współczesnego rynku pracy.

Czytaj więcej na Prawo.pl.

Tagged as

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *