Zielony Malin – Rozwój, Bezpieczeństwo, Ekologia!

Written by on 14/03/2024

Zielony Malin – Rozwój, Bezpieczeństwo, Ekologia!

Gmina Wisznia Mała ma obecnie szansę na dynamiczny rozwój, który z jednej strony przyniesie korzyści mieszkańcom, a z drugiej pozwoli ochronić lokalne walory przyrodnicze. Kluczowym czynnikiem w osiągnięciu tego celu jest uruchomienie jednego z najnowocześniejszych centrów logistycznych w tej części Europy, zlokalizowanego przy istotnej trasie S-5 łączącej Wrocław z Poznaniem, a także blisko drogi S8 do Warszawy.

Reklama

Na obszarze dawnego poligonu koło wsi Malin, renomowane firmy deweloperskie: Develia i Hillwood, podjęły działania mające na celu umiejscowienie tej ważnej i potrzebnej inwestycji. Cały obszar został starannie oczyszczony z ładunków wybuchowych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo dla otaczających go wsi. Dodatkowo przeprowadzono badania środowiskowe, mające na celu zabezpieczenie i ochronę wszystkich cennych obszarów przyrodniczych.

Od samego początku planowania inwestycji firmy Develia i Hillwood priorytetowo traktują ochronę lokalnego środowiska, dążąc do zwiększenia wartości przyrodniczej terenu po zakończeniu budowy. To wyjątkowe podejście inwestycyjne, które może stanowić przykład dla innych firm w Polsce i Europie.

Kierunek: bioróżnorodoność!

Zgodnie z planami, pod koniec trzeciego etapu budowy w 2027 roku, roślinność ma zajmować blisko 60% powierzchni całej działki o powierzchni 169 hektarów. Ponadto, firmy Develia i Hillwood zobowiązały się do wydzielenia 15 ha terenu na 2-kilometrowy pas roślinności, który będzie służyć mieszkańcom wsi Malin, turystom i mieszkańcom całej gminy. Prace nad nasadzeniem nowych drzew, kwitnących krzewów i roślin okrywowych rozpoczęto już w 2022 roku, kontynuując je również w ubiegłym roku. Efektem tych działań jest już teraz zachwycający, zielony i bogaty w różnorodność biologiczną pas roślinności.

Prace ogrodnicze były prowadzone przez profesjonalne firmy na podstawie przygotowanego projektu, uwzględniającego istotne funkcje obszaru, takie jak bioróżnorodność, przyjazność dla ptaków, małych ssaków, pszczół i innych zapylaczy, a także funkcje rekreacyjne dla mieszkańców. Stworzony w ten sposób ekosystem będzie również sprzyjał retencji wody, co znacząco poprawi warunki hydrologiczne w okolicznych wioskach, cierpiących na suszę.

Na wniosek i przy wsparciu mieszkańców Malina oraz innych okolicznych miejscowości, praktykujących pszczelarstwo, posadzono i zwiększono ilość gatunków miododajnych, takich jak lipa. W wyniku wszystkich działań dotychczas posadzono kilkaset drzew różnych gatunków – od sosen, grabów i jesionów, po lipy, buki i klony, a także blisko 4,1 tysiąca krzewów, m.in. cisów, berberysów, irg, leszczyn, dereni oraz jałowców. Wiosną tego roku dołączą do nich rośliny miododajne i jagodowe, takie jak maliny, jeżyny czy jagody, a także bzy, kaliny i jarzębiny.

Pomiędzy nasadzeniami powstanie łąka, tworząca „zielony dywan”, który będzie chronił ziemię przed wysychaniem. Roślinność została dobrana w taki sposób, aby zieleń była obecna w tym miejscu przez cały rok. W przyszłości cały obszar leśno-parkowy może zosta

wzbogacony o elementy małej architektury, takie jak ławki, ścieżki, place zabaw dla dzieci oraz urządzenia do uprawiania sportu.

Reklama

Nowe miejsce wypoczynku

Powstanie również zielona otulina, oddzielająca Malin od planowanego centrum logistycznego. Dodatkowo znacząco zmniejszy ona skutki emisji związanej z ruchem drogowym na przebiegającej w pobliżu trasie szybkiego ruchu, przynosząc korzyści mieszkańcom. Aby zwiększyć komfort dla mieszkańców Malina, inwestorzy zapewnią dodatkową barierę akustyczną oraz zainstalują ekrany dźwiękochłonne, zaplanowane wzdłuż całej wsi.

Projekt tworzenia pasa zieleni jest realizowany pod nadzorem i w konsultacji ze znanym wrocławskim ekologiem, Dominikiem Dobrowolskim, który za swoje działania na rzecz środowiska w Polsce został uhonorowany tytułem Społecznika Roku przez Tygodnik Newsweek Polska.

Projekty kształtujące ekopostawy

Równolegle do działań przyrodniczych na terenie planowanej inwestycji, zgodnie z deklaracjami firm Develia i Hillwood, realizowane są wartościowe projekty edukacyjne na terenie całej Gminy Wisznia Mała, we współpracy z Dominikiem Dobrowolskim. Wszystkie te działania prowadzone są pod hasłem „Zielony Malin”, wspierając edukację w szkołach poprzez szereg projektów, takich jak promocja recyklingu, walka z zaśmieceniem, sadzenie drzew, a nawet zakładanie domków dla jeży.

Spektakularnym sukcesem są wspomniane wyżej wyjazdy młodzieży szkolnej i przedszkolnej do Centrum Edukacji Ekologicznej HYDROPOLIS we Wrocławiu, wsparte przez firmy Develia i Hillwood. Od kilku miesięcy regularnie odbywają się wycieczki oraz specjalnie organizowane warsztaty dla dzieci z całej Gminy Wisznia Mała. Do projektu zaangażowały się już wszystkie placówki edukacyjne z całej gminy. Dzięki takim inicjatywom ekologia staje się coraz bardziej modna.

Zrównoważony rozwój społeczny

W ten sposób, na różnych poziomach zaangażowania społeczności lokalnej, firmy Develia i Hillwood wypełniają misję bycia dobrym sąsiadem dla wszystkich mieszkańców gminy. Jej zrównoważony rozwój zależy zarówno od poprawy komfortu mieszkańców poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową czy wodną, jak i od kształtowania zdrowej i bezpiecznej przestrzeni życiowej. „Zielony Malin” staje się więc czymś więcej niż tylko inicjatywą zapoczątkowaną przez inwestorów centrum logistycznego i zaprzyjaźnionych z gminą ekologów. To wizja bliskiej przyszłości dla mieszkańców Malina, a także całej Gminy Wisznia Mała, która ma szansę na zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i ekologię.

Artykuł sponsorowany

 

Polecamy podcast:

Tagged as

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Verified by MonsterInsights