Zmiana na rynku pracy: Wpływ Sztucznej Inteligencji

Written by on 29/12/2023

Zmiana na rynku pracy: Wpływ Sztucznej Inteligencji

W ostatnich latach dynamiczny rozwój technologii, a zwłaszcza sztucznej inteligencji (AI), znacząco wpłynął na krajobraz rynku pracy. Raport opublikowany przez Europejską Komisję oraz badanie przeprowadzone przez LinkedIn rzucają światło na te zmiany, szczególnie w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Analiza skali niedoboru umiejętności w MŚP w Unii Europejskiej oraz innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Japonia, wskazuje na istotne wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorcy. Zjawisko to dotyka aż 54% MŚP, które zmagają się z trudnościami w znalezieniu pracowników posiadających odpowiednie umiejętności. To wyzwanie dotyka przedsiębiorców nie tylko w Europie, ale również poza jej granicami.

Reklama

Różnice między krajami są znaczące. W Polsce, na przykład, największym problemem deklarowanym przez MŚP są “przeszkody regulacyjne lub obciążenia administracyjne” (54%), podczas gdy w innych państwach UE dominuje trudność w znalezieniu pracowników o odpowiednich umiejętnościach. To pokazuje, jak różnorodne są wyzwania na rynku pracy w zależności od lokalnego kontekstu.

Skutki dla MŚP i strategie radzenia sobie z wyzwaniami

Niedobory umiejętności wykwalifikowanych pracowników mają bezpośredni wpływ na MŚP, przyczyniając się do wzrostu obciążenia pracą, spadku rentowności, czy trudności w utrzymaniu jakości produktów/usług. Przedsiębiorstwa muszą podejmować różnorodne działania, aby sprostać tym wyzwaniom.

Raport wskazuje, że 29% firm poprawiło warunki pracy, 28% przeprowadziło szkolenia i przekwalifikowanie pracowników, a 25% podejmowało wysiłki w celu zatrzymania obecnych pracowników. Nowe kanały rekrutacyjne, takie jak media społecznościowe, zyskują na popularności, a 18% przedsiębiorstw zwiększyło wykorzystanie pracowników tymczasowych i/lub osób samozatrudnionych.

AI jako wsparcie i wyzwanie

W kontekście tych wyzwań, raport LinkedIn analizuje, jak sztuczna inteligencja staje się kluczowym graczem na rynku pracy. Wzrost rozmów i ogłoszeń pracy związanych z AI świadczy o jej dynamicznym wejściu do mainstreamu.

Wyniki badań wskazują, że AI ma potencjał zrewolucjonizować rynek pracy. 74% osób na stanowiskach kierowniczych uważa, że generatywna sztuczna inteligencja (GAI) przyniesie korzyści ich zespołom, a 47% specjalistów uważa, że wspomoże ich rozwój zawodowy.

Reklama

Jednakże, przejście do bardziej zaawansowanych technologii AI niesie ze sobą konieczność dostosowania umiejętności pracowników. Wzrost oczekiwanej zmiany w wymaganych umiejętności do 2030 r. wynosi średnio 65%, co stawia nowe wyzwania przed edukacją i szkoleniem zawodowym.

 

Wnioski i perspektywy

Zmiany na rynku pracy związane z rozwojem sztucznej inteligencji stawiają przed przedsiębiorcami i pracownikami nowe wyzwania, ale także otwierają drzwi do nowych możliwości. Konieczne jest zainwestowanie w rozwój umiejętności związanych z technologią, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i instytucjonalnym.

Dla MŚP kluczowe jest także dostosowanie strategii rekrutacyjnych i zarządzania personelem do zmieniających się realiów rynku pracy. Wykorzystanie sztucznej inteligencji jako narzędzia wspierającego rekrutację i zarządzanie talentami może okazać się kluczowe dla przyszłego sukcesu przedsiębiorstw.

Wprowadzenie nowych technologii niezbędne jest również w kontekście wspierania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Raport OECD podkreśla potencjał AI do tworzenia bardziej dostępnych środowisk pracy oraz otwierania nowych możliwości zatrudnienia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Warto jednak pamiętać, że sukces transformacji rynku pracy związanej z AI wymaga nie tylko inwestycji w technologię, ale także skoordynowanych działań rządu, przedsiębiorstw i społeczeństwa w celu wsparcia rozwoju umiejętności, równości szans i dostępu do nowoczesnych technologii dla wszystkich grup społecznych.

 

Autor Redakcja


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *