Current track

Title

Artist


77. Sesja Rady Powiatu Trzebnickiego

Written by on 13/04/2024

77. Sesja Rady Powiatu Trzebnickiego: Omówienie Uchwał i Dyskusje o Komunikacji

Autor Rafał Chwaliński

W dniu dzisiejszym, 77. sesja Rady Powiatu Trzebnickiego zgromadziła liczne grono radnych, dyrektora szpitala, naczelników, pracowników Starostwa Powiatowego Trzebnicy oraz zainteresowanych gości. Sesję otworzyła przewodnicząca, wskazując na potrzebę spokoju w obliczu nadchodzących wyborów, a także zaprezentowała porządek obrad, obejmujący szereg uchwał dotyczących m.in. pomocy finansowej dla powiatu milickiego, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Kolejne punkty porządku obrad to nadanie tytułu honorowego za zasługi dla rozwoju Powiatu Trzebnickiego, wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. Czesław Chatowski, Edward Smektala czy Ireneusz Mamrot. Warto zaznaczyć, że zaplanowano głosowanie blokowe w tej kwestii.

Reklama

Jednym z istotnych tematów podjętych na sesji był problem wykluczenia komunikacyjnego, dotyczący przede wszystkim dzieci dojeżdżających do szkół. W dyskusji pojawiły się różne opinie i propozycje, w tym potrzeba kompleksowego podejścia do problemu oraz rozwiązania systemowego, uwzględniającego finansowanie i współpracę między jednostkami samorządowymi.

Reklama

Wypowiedzi uczestników, takich jak Jerzy Drela czy Robert Adach, podkreśliły konieczność działań na poziomie powiatu, partycypacji finansowej oraz świadomości mieszkańców w kwestii dostępności transportu publicznego. Wniesiono również uwagę na konieczność współpracy z gminami sąsiednimi oraz podjęcia dialogu na szczeblu regionalnym w celu kompleksowego rozwiązania problemu.

Sesja zakończyła się podsumowaniem aktualnych działań oraz zobowiązaniami na przyszłość, z nadzieją na skuteczne podejście do wyzwań związanych z komunikacją i wsparciem społeczności lokalnej.

Zapraszamy do posłuchania całej sesji, by zrozumieć, jakie są wyzwania i co dzieje się w powiecie.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Verified by MonsterInsights