Czasowa niedostępność Profilu Zaufanego

Written by on 17/01/2024

Czasowa niedostępność Profilu Zaufanego

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami rozwojowymi w obszarze Profilu
Zaufanego od godziny 20.00 w piątek, 19 stycznia do godziny 16:00 w sobotę, 20
stycznia trwać będzie przerwa serwisowa. Profil Zaufany będzie w tym czasie
niedostępny dla użytkowników.

Z powodu prac serwisowych Profil Zaufany będzie niedostępny od piątku 19 stycznia (od 20.00) do
soboty 20 stycznia (do 16.00). Osoby, które planowały w tych dniach załatwianie online spraw
urzędowych powinny uwzględnić przerwę w dostępie do usługi Profilu Zaufanego. W tym czasie nie
będzie możliwości zalogowania się do usług internetowych poprzez Profil Zaufany, jak
również niedostępna będzie usługa składania podpisu zaufanego.

Reklama

Niedostępne będzie również:
 logowanie do systemów państwowych przy użyciu aplikacji mObywatel;
 logowanie poprzez e-Dowód (nie będzie dostępna aplikacja eDO App),
 logowanie do systemów państwowych do systemów państwowych poprzez uwierzytelnianie
w bankowości internetowej.
Wobec tego nie będzie można realizować poszczególnych spraw urzędowych, takich jak logowanie
się do Internetowego Konta Pacjenta i korzystanie z usługi mObywatel; składanie wniosków, w tym o
800 plus i wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego; zgłoszenie narodzin dziecka,
pobranie odpisu aktu stanu cywilnego, małżeństwa, zgonu; zgłoszeniu zgubienia lub zniszczenia
dowodu osobistego; zarejestrowaniu działalności gospodarczej.
Podczas prac wprowadzone zostaną zmiany, które mają na celu podniesienie stabilności
i niezawodności systemów. Profil Zaufany będzie ponownie dostępny w sobotę, 20 stycznia po godz.
16:00.
Jak założyć Profil Zaufany?
Profil zaufany to środek identyfikacji elektronicznej, dzięki któremu obywatele mogą potwierdzić
swoją tożsamość w Internecie oraz podpisać dokument podpisem elektronicznym. Profil Zaufany
można założyć i potwierdzić online, przy pomocy zewnętrznego dostawcy tożsamości, np. banku.
Profil zaufany umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów. Dzięki temu można złożyć np.:
podanie, wniosek, odwołanie czy skargę bez konieczności drukowania dokumentu, jego ręcznego
podpisywania i skanowania. Podpis elektroniczny ma taką samą wagę jak podpis odręczny.
– Profil Zaufany jest przykładem budowania nowoczesnego, cyfrowego państwa obywatelskiego. To
narzędzie doskonale sprawdza się w załatwianiu spraw poprzez systemy administracji publicznej,
takie jak Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Internetowe Konto
Pacjenta (IKP). Cieszę się, że możemy rozwijać jedną z kluczowych e-usług, zgodnie z oczekiwaniami

Reklama

obywateli, co znacząco ułatwia ich kontakt z urzędnikami – mówi Radosław Maćkiewicz, dyrektor
Centralnego Ośrodka Informatyki.

Aby założyć Profil Zaufany należy wypełnić formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie
bankowości elektronicznej banku. Następnie potwierdzić operację bankowym kodem
autoryzacyjnym. W rezultacie na adres mailowy użytkownik otrzyma potwierdzenie założenia konta.
Można także potwierdzić swoją tożsamość w punktach potwierdzających, np. urzędach i niektórych
bankach. Wniosek o założenie Profilu Zaufanego można automatycznie wysyłać przez Internet,
podczas rejestracji konta. Natomiast swoje dane należy potwierdzić osobiście w wybranym punkcie
potwierdzającym (również za granicą). Pracownik punktu potwierdzającego poprosi o okazanie
dokumentu tożsamości, następnie wydrukuje złożony przez wniosek i poprosi o jego podpisanie.
Więcej informacji nt. Profilu Zaufanego można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany.

O Centralnym Ośrodku Informatyki
Centralny Ośrodek Informatyki jest największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora publicznego. Wykonuje
zadania wyznaczane przez KPRM i Ministerstwo Cyfryzacji. W tym celu zatrudnia ponad 1600 specjalistów. Świadczy
kompleksowe usługi IT&N zapewniające rozwój i niezawodne funkcjonowanie systemów na potrzeby zadań stawianych
przed administracją publiczną. Zapewnia poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie najważniejszych systemów
państwowych. Prowadzi ich monitoring, utrzymanie i serwis techniczny oraz rozwój. Jednocześnie realizuje potrzeby
obywateli, udostępniając przyjazne w użyciu e-usługi, takie jak ciesząca się spory zainteresowaniem aplikacja mObywatel.
Centralny Ośrodek Informatyki został powołany w 2010 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wyniku
połączenia Terenowych Banków Danych i Wojewódzkich Ośrodków Informatyki. Dziś jest instytucją gospodarki budżetowej
(jednostką sektora finansów publicznych).

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *