Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

Written by on 02/12/2023

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

Dnia 2 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa, który uprzytomnia ważne wydarzenie w historii. Data ta nawiązuje do uchwalenia Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, które miało miejsce 2 grudnia 1949 roku. Samą Konwencję podpisano natomiast 21 marca 1950 roku w Lake Success w stanie Nowy Jork, a Polska dołączyła do grona państw, które ją przyjęły, dwa lata później.

Reklama

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa jest okazją do refleksji nad przeszłością i działaniami podejmowanymi obecnie na rzecz eliminowania współczesnych form niewolnictwa. Przypomina o konieczności wspólnego wysiłku społeczeństw i państw na rzecz ochrony praw człowieka oraz zwalczania wszelkich praktyk, które naruszają godność jednostki. Warto podkreślić, że zniesienie niewolnictwa to proces wieloetapowy, a obchody tego dnia mają na celu również edukację społeczeństwa na temat istniejących problemów związanych z handlem ludźmi.

Reklama

Konwencja ONZ, będąca fundamentem tego święta, stanowi ważny krok w kierunku międzynarodowej współpracy na rzecz eliminacji niewolnictwa i handlu ludźmi. Dzisiaj, w obliczu nowych wyzwań i zmieniających się realiów, Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa przypomina o konieczności dalszych działań, aby każda osoba miała zapewnioną godność i wolność.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *