Nadużycia przy przekazywaniu nieruchomości związkowi wyznaniowemu: Etyczne i Ekonomiczne Wątpliwości

Written by on 02/12/2023

Nadużycia przy przekazywaniu nieruchomości związkowi wyznaniowemu: Etyczne i Ekonomiczne Wątpliwości

W ostatnim czasie nasuwa się wiele pytań dotyczących praktyk przekazywania nieruchomości związkowi wyznaniowemu za symboliczną cenę, często wynoszącą zaledwie 1% wartości rynkowej. Praktyka ta budzi niepokój, zwłaszcza gdy obejmuje grunty o znacznej wartości, a głównym beneficjentem wydaje się być Kościół Katolicki. To zjawisko, opisane m.in. przez Oko.press i gazeta.pl, podnosi istotne pytania etyczne i ekonomiczne.

W państwie, które oficjalnie jest świeckie, tak hojne przekazywanie dóbr narodowych wyznaniom religijnym budzi kontrowersje. Kościół Katolicki, jako największy związek wyznaniowy, otrzymuje miliardowe dofinansowania z podatków obywateli, co stawia go w wyjątkowej pozycji w porównaniu z innymi wyznaniami. To zjawisko, jak sugeruje autor, stawia Kościół w pozycji dominującej, co może budzić wątpliwości odnośnie równości traktowania różnych związków wyznaniowych.

Reklama

Warto zastanowić się nad etycznymi aspektami tego procederu. Choć prawo nie zakazuje przekazywania nieruchomości związkom wyznaniowym za 1%, pojawiają się pytania, czy jest to działanie zgodne z zasadami etyki i równości społecznej. Czy tak hojne przekazywanie dóbr narodowych jest uzasadnione, zwłaszcza w sytuacji, gdy grunty te są społecznie wykorzystywane przez wszystkich obywateli?

Reklama

Ów działanie podnosi także kwestię motywacji radnych podejmujących decyzje o sprzedaży za 1% wartości nieruchomości. Czy są one naprawdę podyktowane społecznym interesem, czy może bardziej zbytnim wasalizmem? Autor zwraca uwagę na istotność tej kwestii, sugerując, że mieszkańcy powinni zastanowić się, czy ich przedstawiciele podejmują decyzje w duchu rzeczywistego reprezentowania ich interesów.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że przekazywanie tak obszernych terenów, jak opisane 2400 hektarów ziemi na Dolnym Śląsku czy działka dla Kurii Warszawskiej, oraz w Koluszkach gmina trzebnica działka, podnosi pytanie o to, czy naprawdę mamy aż tyle ziemi do rozdawania. Czy nie jest to zbyt hojne, zwłaszcza gdy inne społeczne potrzeby wymagają finansowego wsparcia?

Na koniec zwracam uwagę na zbliżające się wybory w kwietniu 2024 roku. Kartka wrzucana do urny wyborczej ma ogromną siłę, ponieważ decyduje o wyborze przedstawicieli, którzy będą reprezentować obywateli. W kontekście omawianych zjawisk, wybory te nabierają szczególnego znaczenia. Obywatele muszą zastanowić się, czy są obojętni na to, co dzieje się za drzwiami ich domów, czy też chcą aktywnie wpływać na kształtowanie przyszłości swojego regionu. Pytanie to staje się kluczowe, zwłaszcza gdy rozważa się, czy obywatele chcą być zwolennikami, za którymi pójdzie choćby potop, czy też aktywnie uczestniczyć w decyzjach dotyczących przyszłości wspólnoty.

Autor: Rafał Chwaliński


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *