Problematyka zarodków ludzkich w Polsce

Written by on 22/02/2024

Troska o przyszłość: Problematyka zarodków ludzkich w Polsce

Nasze społeczeństwo stoi obecnie przed wyzwaniem, które dotyka przyszłości nas wszystkich. Jak donosi Prawo.pl, po dwudziestu latach zamrożone zarodki ludzkie de facto przechodzi w gestię państwa. To prawda, że w Polsce istnieje wiele niejasności i ograniczeń związanych z korzystaniem z własnych zamrożonych zarodków. Na przykład samotni rodzice nie mają możliwości skorzystania z tych procedur. Nie można zniszczyć zarodków, a rodzice są zobowiązani do oddania ich do anonimowej adopcji lub płacenia za ich przechowywanie przez lata.

Reklama

W obliczu tych problemów postulowane są zmiany w prawie. Według Prawo.pl, aktualnie rozważane są zmiany, które mogłyby umożliwić samotnym kobietom dostęp do procedur medycznie wspomaganej reprodukcji. Niestety, szanse na zmianę przepisów, która pozwoliłaby na utylizację niewykorzystanych zarodków, wydają się być niewielkie.

Wypowiedzi ekspertów, jak dr Aneta Sieradzka i Marta Górna, przynoszą światło na złożoność sytuacji. Dr Sieradzka zwraca uwagę na problematyczne przypadki samotnych kobiet, które napotykają na bariery prawne. Natomiast Marta Górna, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”, podkreśla, że planowane przekazanie niewykorzystanych zarodków do anonimowej adopcji ingeruje w prawa człowieka.

Reklama

Stowarzyszenie „Nasz Bocian” podnosi także kwestię anonimowości dawstwa, która wyklucza dzieci urodzone dzięki procedurom in vitro od poznania swojej tożsamości genetycznej.

Ta debata dotycząca prawa do życia, rodzicielstwa i tożsamości genetycznej powinna być szeroko dyskutowana. Warto zastanowić się nad tym, jakie zmiany w prawie są potrzebne, aby zapewnić równość i godność wszystkim obywatelom.

Źródło: Prawo.pl – “Zamrożony zarodek: niszczenia, implementacja in vitro”

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Tagged as

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Verified by MonsterInsights