Wydarzenia w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i oddziałach

Written by on 23/02/2024

Wydarzenia w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i oddziałach
23–25.02.2024

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Reklama

24.02, g. 11:00
Jej wysokość książka – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6–12 lat towarzyszące wystawie „50 na
50. Jubileusz 50-lecia Działu Sztuki Wydawniczej MNWr”, prowadzenie: Karolina Rzepka
To dzięki niej możemy podróżować w czasie, uczyć się, przemierzać świat fantazji i poznawać ten, który nas
otacza. Może być opasłym tomiskiem, lekkim kieszonkowym wydaniem, rękopiśmienna i drukowana, a
nawet artystyczna. Podczas zajęć odkryjemy jej oblicza, oglądając jubileuszową wystawę przygotowaną z
okazji 50-lecia Działu Sztuki Wydawniczej. Zajęcia zakończymy pracą nad własnym projektem.
Bilety w cenie 5 zł
Zapisy: edukacja@mnwr.pl, 71 372 51 48
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

24.02, g. 12:00
„50 na 50. Jubileusz 50-lecia Działu Sztuki Wydawniczej MN we Wrocławiu” – oprowadzanie w języku
ukraińskim
Dział Sztuki Wydawniczej został utworzony 12 grudnia 1973 roku. Jego kolekcja to przede wszystkim książki,
broszury i druki ulotne o wysokich walorach artystycznych i estetycznych, ale także makiety wydawnicze i
techniczne książek, oryginały ilustracji książkowych oraz szkice liternicze i projekty pism. Zbiór ten
dopełniają prospekty wydawnicze, katalogi aukcyjne i księgarskie oraz cymelia (orientalne rękopisy,
tabliczka klinowa, najmniejsza książka świata), a także realia poligraficzne oraz przykłady unikatowych
obiektów przynależących do świata książki artystycznej. Wystawa „50 na 50…” przekrojowo prezentuje całe
to bogactwo zgromadzone na przestrzeni półwiecza istnienia działu.
Wstęp z biletem na wystawy czasowe
Zapisy: edukacja@mnwr.pl, 71 372 51 48
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

24.02, g. 13:00
„Pójdź ze mną przez padół płaczu. Cykl Wojna Artura Grottgera” – oprowadzanie kuratorskie.
Prowadzenie: Natalia Sienkiewicz
Spotkanie na wystawie będzie okazją do zapoznania się z historią dzieła i procesem jego realizacji, a także
ze znaczeniami poszczególnych przedstawień ukazanych przez artystę. Oprowadzanie to odpowiedź na
tytułowe wezwanie do wędrówki, którą my jako widzowie podejmiemy wraz z parą głównych bohaterów
rysunkowego cyklu Wojna autorstwa Artura Grottgera.
Wstęp wolny
Zapisy: edukacja@mnwr.pl, 71 372 51 48

Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

24.02, g. 15:00
Perła Dalekiego Wschodu – impresje z podróży do Korei Południowej. Wykład Michała A. Pieczki w
ramach cyklu „Ze sztuką przez świat”
Na dźwięk słów Daleki Wschód myśli podążają przeważnie ku Japonii czy Chinom, choć warto pamiętać, że
prócz tych dwóch niezwykle barwnych kultur orientalnych istnieje także kultura i sztuka koreańska.
Zasługuje ona w równym stopniu na uwagę i zainteresowanie. Spotkanie będzie zatem opowieścią o pięknie
krajobrazów, urokach przyrody oraz najcenniejszych zabytkach architektury pałacowej i świątynnej dawnej
oraz współczesnej Korei Południowej. Zapraszamy w niezapomnianą podróż na Daleki Wschód!
Wstęp wolny
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, s. 116

25.02, g. 10:30
„Śmierć bramą życia” – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 7–14 lat towarzyszące
wystawie „Śląska ars moriendi. Średniowieczne metalowe płyty nagrobne”, prowadzenie: Michał Pieczka
Na średniowiecznych gotyckich płytach nagrobnych zmarli biskupi i książęta ukazani są jako żywe patrzące
na nas osoby. Zgodnie bowiem z chrześcijańską wizją spraw ostatecznych śmierć nie jest kresem
wszystkiego, ale momentem przejścia do innej rzeczywistości. Śmierć określano zatem swoistą „bramą
życia”. Na wystawie „Śląska ars moriendi…” uczestnicy spotkania zapoznają się z przykładami gotyckich
zabytków pochodzących z kościołów wrocławskich i dolnośląskich. Dowiedzą się wówczas, dlaczego taki
właśnie kształt średniowieczni rzemieślnicy nadawali płytom nagrobnym. W części warsztatowej spróbują
wcielić się w średniowiecznych rzemieślników i zaprojektować nagrobek jako „bramę życia”.
Bilety w cenie 5 zł
Zapisy: edukacja@mnwr.pl, 71 372 51 48
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

25.02, g. 12:00
Aniela Pająkówna – zapomniana artystka. Wykład Magdaleny Szafkowskiej w ramach cyklu „Kobieta w
świecie sztuki”
Aniela Pająkówna – jedna z pierwszych polskich artystek, którym dane było zdobyć rzetelne, artystyczne
wykształcenie – kojarzona jest głównie jako matka dramatopisarki Stanisławy Przybyszewskiej-Panieńskiej
oraz ofiara wyzbytego skrupułów jej ojca, pisarza i intelektualisty Stanisława Przybyszewskiego.
Przedwcześnie zmarła w Paryżu, w 1912 roku, była uzdolnioną malarką, szczególnie jako portrecistka.
Córka Jana Pająka – stangreta na włościach polskich „Medyceuszy” z Medyki, czyli Heleny i Mieczysława
Pawlikowskich – została wcześnie przez nich dostrzeżona jako wyjątkowo utalentowana dziewczynka.
Umożliwili jej pobieranie prywatnych lekcji rysunku w Krakowie, następnie studia a paryskich akademiach
oraz w Monachium. We Lwowie Aniela założyła własną pracownię, a jej obrazy szybko zdobyły sobie
uznanie. Wróżono jej karierę na miarę Olgi Boznańskiej, z którą wielekroć ją porównywano.
Gdy w wieku 38 lat urodziła nieślubną córkę Stachnę (Stanisławę Przybyszewską), spotkał ją
drobnomieszczański ostracyzm. Skoncentrowała się wtedy na wychowaniu ukochanej córki oraz
malowaniu, mimo że jej obrazy straciły na popularności z powodów obyczajowych. Żyła w ubóstwie,

wspomagana przez swą siostrę Helenę Barlińską oraz Pawlikowskich. Po śmierci na zapalenie płuc została
pochowana we wspólnej mogile na podparyskim cmentarzu w Bagneux.
Wstęp wolny
Miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, s. 116

Reklama

Muzeum Etnograficzne

24.02, g. 15:00
„Rzeczy przysposobione” – oprowadzanie z audio deskrypcją. Oprowadzanie dla osób z
niepełnosprawnością wzroku po wystawie czasowej, prowadzenie: Marta Derejczyk
Jaki jest stosunek mieszkanek i mieszkańców Wrocławia i Szczecina do przedwojennego dziedzictwa
swojego miasta? Czy w swoim otoczeniu znajdują przedmioty sprzed wojny? Jak do nich trafiły? Jakie
miejsce zajmują w hierarchii rzeczy? Wystawa stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania, prezentując
przedmioty z obu miast, a także fotografie i fragmenty wywiadów będących rezultatem etnograficzno-
artystycznego projektu prowadzonego w latach 2019–2022.
Bilety w cenie 3 zł
Zapisy: edukacja@muzeumetnograficzne.pl, 71 344 33 13
Miejsce: Muzeum Etnograficzne

25.02, g. 12:00
„Sianotwory”, a może stwory-potwory. Warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6–12 lat w ramach cyklu
„Etno w południe”, prowadzenie: Anna Frania
Siano to podstawa przezimowania na wsi dla hodowli zwierząt. Musiało go starczyć od późnej jesieni aż do
wiosny, kiedy to sianokosy zasilały na nowo zapasy na następny rok. A skoro było powszechnie dostępne,
wykorzystywano je nie tylko jako karmę. Miało znaczenie symboliczne, leczyło, było świetnym materiałem
do dekorowania i tworzenia. Spaliście kiedyś na sianie? Znacie jego zapach? Zapraszamy na wspólne
twórcze miętoszenie, skręcanie, plecenie… Niech powstanie zgraja „Sianotwórów”!
Bilety w cenie 5 zł
Zapisy: edukacja@muzeumetnograficzne.pl, 71 344 33 13
Miejsce: Muzeum Etnograficzne

Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej

23.02, g. 16:00
O czwartej pod Kopułami. Oprowadzanie po wystawie kolekcji Pawilonu Czterech Kopuł w języku
angielskim

W trakcie oprowadzania będzie można obejrzeć prace polskich artystów oraz prześledzić tematy obecne w
sztuce współczesnej.
Wstęp z biletem na wystawę stałą
Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

24.02, g. 12:00
„Jeźdźcy błękitni, błędni i dzicy”. Ekspresjonizm w Europie. Wykład dr. Agaty Iżykowskiej-Uszczyk w
ramach cyklu „Kurs historii sztuki. Klasycy nowoczesności”
Początek XX wieku to nie tylko czas wzmożonej industrializacji i zmian obyczajowości, ale także okres, w
którym w twórczości wielu artystów eksponowane było odczuwanie kryzysu. Ten niezwykle burzliwy okres
w historii ludzkości stanowił moment narodzin ekspresjonizmu. W trakcie wykładu poruszone zostaną
kwestie społeczno-kulturowe, które legły u podstaw powstania owego nurtu. Omówieni zostaną
najważniejsi twórcy i dzieła dzisiaj uznawane za kanon ekspresjonizmu.
Bilety w cenie 10 zł
Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

24.02, g. 16:00
Linia – kreska, która cię określa. Warsztaty tańca intuicyjnego dla dorosłych w ramach cyklu „Co mnie
porusza w sztuce współczesnej”, prowadzenie: Barbara Przerwa
Zdarzają się takie sytuacje, że kiedy patrzysz na obraz, masz wrażenie, że właśnie to dzieło sztuki mówi coś
o tobie. Odnajdujesz swoje emocje w pracy twórczej innych ludzi – a jakie linie, kreski określają twoje ciało
w ruchu? Inspiracji do tańca intuicyjnego poszukamy w malarstwie Jerzego Nowosielskiego i Konrada
Jarodzkiego. Będzie to konfrontacja malarstwa wielkich artystów indywidualistów i naszych odczuć. W
improwizacji tanecznej, w swobodnym geście poszukamy linii i kresek, które nas określają.
Bilety w cenie 10 zł
Zapisy: edukacja.pawilon@mnwr.pl, tel. 71 712 71 81
Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

25.02, g. 11:00
Kości zostały… przyklejone – rodzinne warsztaty Eveliny Kachynskiej dla rodziców i dzieci w wieku do lat
2, wydarzenie w ramach cyklu #muzealniaki_pod_kopułą
Czy obraz musi być płaski i mieć gładką powierzchnię? Dzieła Jonasza Sterna na pewno takie nie są. Artysta
przymocowywał do płótna trójwymiarowe przedmioty: kości drobiu, skóry i ości rybie. Te nietypowe
materiały oraz kolorystyka mają związek z osobistymi doświadczeniami Sterna.
Bilety w cenie 5 zł
Zapisy: edukacja.pawilon@mnwr.pl, tel. 71 712 71 81
Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł

25.02, g. 13:00
Nie tylko kości dinozaurów – rodzinne warsztaty Eveliny Kachynskiej dla rodziców i dzieci w wieku 3–5 lat
w ramach cyklu „Sztuczki w Pawilonie”
W niektórych muzeach, zwłaszcza przyrodniczych, można oglądać kości dinozaurów i współczesnych
zwierząt. Pewnie nie spodziewacie się kości w muzeum sztuki, a jednak… Na zajęciach obejrzymy obraz
Jonasza Sterna, na którym artysta nakleił malutkie kosteczki zwierząt. Zastanowimy się, czy dzieło jest
ciekawe, a potem sami spróbujemy namalować obraz z „kośćmi”.
Bilety w cenie 5 zł
Zapisy: edukacja.pawilon@mnwr.pl, tel. 71 712 71 81
Miejsce: Pawilon Czterech Kopuł


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *