Znowelizowana ustawa o planowaniu przestrzennym wzbudza obawy wśród działkowców

Written by on 14/11/2023

Znowelizowana ustawa o planowaniu przestrzennym wzbudza obawy wśród działkowców

Wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym we wrześniu, Polski Związek Działkowców podnosi alarm, twierdząc, że nowe przepisy stwarzają ryzyko likwidacji większości ogrodów działkowych. Zgodnie z nowymi zapisami, gminy mają czas do końca 2025 roku na opracowanie planów ogólnych, a Polski Związek Działkowców obawia się, że ograniczenie obszarów, na których będą dozwolone ogrody działkowe, może skutkować groźbą likwidacji dla nawet 60 procent istniejących terenów. Resort rozwoju na razie pozostaje nieugięty w kwestii zmiany projektu rozporządzenia, pomimo apelu ze strony związku działkowców.

Reklama

 

 

Znowelizowana ustawa o planowaniu przestrzennym, która weszła w życie we wrześniu, narusza dotychczasowe plany gmin dotyczące ogrodów działkowych. Zgodnie z nowymi przepisami, gminy mają obowiązek stworzenia planów ogólnych do końca 2025 roku, a te plany dzielą obszar gminy na różne strefy funkcjonalne. Jednakże, zapisy projektu rozporządzenia ministra rozwoju i technologii, jak alarmuje Polski Związek Działkowców, ograniczają możliwość istnienia ogrodów działkowych tylko do dwóch rodzajów stref – zieleni i zabudowy jednorodzinnej.

Według analiz Polskiego Związku Działkowców, istnieje ryzyko, że nawet 60 procent istniejących ogrodów działkowych może stanąć w obliczu likwidacji, ponieważ nie będą miały prawnego zabezpieczenia na większości obszarów gmin. Związek apelował do resortu rozwoju o zmianę projektu rozporządzenia, jednak ministerstwo odmówiło wprowadzenia korekt.

Ogromne obawy budzi fakt, że gminy mają zaledwie dwa lata na stworzenie planów ogólnych, co może skłonić je do zachowania obecnego sposobu zagospodarowania terenu, co według Polskiego Związku Działkowców może skutkować umiejscowieniem obszarów z dużą ilością osiedli mieszkaniowych w strefie zabudowy wielorodzinnej, co z kolei wyklucza ogrody działkowe. Resort rozwoju nie zgadza się na zmiany w projekcie rozporządzenia, co budzi niepokój wśród działkowców, którzy obawiają się utraty swoich terenów.

Reklama

Polski Związek Działkowców podkreśla, że kształt rozporządzenia będzie kluczowy dla przyszłości ogrodów działkowych, a brak zmian może prowadzić do przymusowej likwidacji wielu z nich. Sytuacja ta pozostaje napięta, gdy działkowcy starają się bronić swoich terenów przed potencjalną likwidacją, a resort rozwoju utrzymuje nieugiętą postawę w sprawie zmian w projekcie rozporządzenia.

 

Autor: Redakcja

Materiał źródłowy: Popłoch wśród działkowców. Tysiącom ogrodów grozi likwidacja [Źródło:  PZD]

 

Stanowisko PZD.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *