Current track

Title

Artist


Gmina Wisznia Mała – perspektywy inwestycyjne na lata

Written by on 09/04/2024

Gmina Wisznia Mała – perspektywy inwestycyjne na lata

Podwrocławska gmina Wisznia Mała może wzbogaci się o kilkanaście milionów złotych rocznie w perspektywie kilkudziesięciu lat. Pieniądze trafiłyby do gminnego budżetu po wybudowaniu centrum logistycznego w sąsiedztwie trasy S5 i wsi Malin. Dzięki nowym środkom możliwa jest realizacja wielu niezbędnych inwestycji.
Kompleks logistyczny planowany na obrzeżach Malina – na terenie po poligonie wojskowym – ma składać się z czterech hal magazynowych. Po ich wybudowaniu inwestor, którym jest konsorcjum firm Develia i Hillwood, będzie płacić gminie podatki od nieruchomości – m.in. od użytkowanych gruntów oraz postawionych pod działalność gospodarczą budynków. – Na podstawie stawek ustalonych na 2024 rok szacujemy, że każdego roku tylko z tytułu podatku od nieruchomości budżet gminy Wisznia Mała wzbogaci się o przynajmniej 13,5 mln zł – tłumaczy Tomasz Chilecki – zarządzający projektem po stronie Hillwood.
Obecnie budżet gminy wynosi około 100 mln zł, a więc wpływy z tytułu tej inwestycji zwiększyłyby go o ponad 13 proc. Wartości te najprawdopodobniej będą każdego roku rosły, wraz z podnoszeniem przez gminę stawek podatków od nieruchomości. – W perspektywie 20 lat prowadzenia działalności zrobi się z tego suma bliska 300 milionów złotych. To pieniądze do wykorzystania oczywiście nie tylko we wsi Malin, ale we wszystkich miejscowościach w gminie Wisznia Mała – podkreśla Chilecki.


Dodatkowe przychody mogą stanowić wkład własny gminy w realizowane obecnie projekty finansowane z funduszów Unii Europejskiej, jak również w planowane w dłuższej perspektywie inwestycje, których celem jest poprawa komfortu życia mieszkańców 16 wsi tworzących gminę Wisznia Mała.
Nakłady na gminną oświatę
Lokalna społeczność oczekuje od władz inwestycji w nowe placówki oświatowe – tak, by najmłodsi mogli uczęszczać do przedszkoli i szkół w pobliżu domu. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, gmina rozpocznie niebawem w Krynicznie budowę nowego przedszkola dla setki dzieci. Wartość tej inwestycji wyniesie około 8 mln zł. Na potrzeby przedszkolne rozbudowana ma zostać także szkoła w Psarach. Zaplanowano tam oddział dla przedszkola i zerówki oraz świetlicę.
Potrzeby oświatowe są jednak znacznie większe. Od lat lokalna społeczność czeka na dużą placówkę w Wiszni Małej. Planowany tam kompleks szkolno-przedszkolny ma pomieścić około 400 uczniów. Gmina ma już pozwolenie na budowę i zabezpieczyła 14 mln zł na pierwszy etap inwestycji tj. oddanie w ciągu dwóch lat budynków w stanie surowym zamkniętym. W tym czasie trzeba jednak znaleźć kolejne kilkanaście milionów na wykończenie obiektu. Kolejne 20 mln zł potrzebne jest na halę sportową przy obiekcie, a jeśli obok miałby także stanąć basen, wymagałoby to dodatkowych nakładów rzędu 5-6 mln zł.
Taki nowoczesny obiekt zapewniłby nie tylko odpowiednie warunki dla rozwoju i nauki uczniów, ale także zwiększyłby atrakcyjność gminy – szczególnie, że obecne warunki prowadzenia nauki są nie do utrzymania. Dzieci z Wiszni Małej uczą się w zabytkowym pałacyku z XIX/XX wieku, a za salę gimnastyczną musi im wystarczyć oranżeria. Po wybudowaniu nowej szkoły, pałacyk będzie mógł zostać przekształcony na miejsce spotkań i działalność kulturalną dla społeczności lokalnej.
Sfinansowanie obiektu szkolno-sportowego wiąże się z łącznym kosztem rzędu 60 mln zł. To równowartość siedmiomiesięcznych wpływów do budżetu Wiszni Małej. A przecież gmina ma również dużo innych wydatków.
Długofalowy plan rozwoju kanalizacji
Jednym z większych zamierzeń jest rozbudowa kanalizacji. Wisznia Mała jest pod tym względem w nienajgorszej sytuacji, bo obecnie około 70 % jej obszaru korzysta już z gminnej infrastruktury do odprowadzania ścieków. Jednak podłączenie do systemu pozostałych części gminy wymaga dziesiątków milionów złotych. Gmina ma już precyzyjną koncepcję rozbudowy kanalizacji i podłączania do niej kolejnych domów, zaczynając od Malina, poprzez Kryniczno i Rogoż, a kończąc na Szewcach. Jest też zgoda Wrocławia na przyjęcie ścieków. Teraz trzeba jednak znaleźć finansowanie. Wkładem własnym gminy, potrzebnym do starania się o dotacje, kredyty itp., mogłyby być podatki płynące z hal magazynowych w Malinie.
Setki milionów potrzebne na drogi
Znacznych nakładów finansowych wymagają także lokalne drogi. Stawki za ich modernizację i rozbudowę są dla obecnego budżetu Wiszni Małej poważnym wyzwaniem. Gmina zarządza obecnie siecią 200 kilometrów dróg, z których – po odjęciu dróg śródpolnych itp. – regularnie utrzymywanych jest 140 kilometrów (w tym 60-70 kilometrów dróg utwardzonych). W ubiegłym roku udało się wybudować około 5 kilometrów małych ulic. Każda inwestycja tego typu jest znaczącym odciążeniem dla budżetu gminy. Za położenie kilometra jezdni trzeba zapłacić 1,5 – 2 mln zł. Jeśli taką infrastrukturę chce się uzbroić w kanalizację deszczową, to koszty szybują do 4 mln zł za kilometr. Na realizację najpilniejszych potrzeb gminy w tym zakresie, czyli rozbudowę w ciągu najbliższych dwóch lat sieci dróg o długości 50 – 60 kilometrów, potrzeba byłoby więc od 100 mln zł do nawet 240 mln zł. Tu także bardzo przydadzą się nowe wpływy z podatków. Do tego Develia i Hillwood chcą udostępnić do użytku publicznego trzykilometrowy odcinek drogi dojazdowej wraz z rondem, prowadzący z centrum magazynowego do trasy szybkiego ruchu w kierunku Wrocławia. Mieszkańcy Malina mogliby z niej korzystać już od przyszłego roku – zamiast jeździć przez Kryniczno i Ligotę Piękną.
Wisznia rozwija gminny transport publiczny
Kolejnym obszarem wymagającym wydatków gminy jest rozwój komunikacji aglomeracyjnej i gminnej. Rozbudowa połączeń jest kluczowa dla zapewnienia mobilności mieszkańców. Pod tym względem Wisznia Mała rozwija się dynamicznie i dzisiaj jest jedyną w powiecie trzebnickim gminą zapewniającą zbiorowy transport publiczny. Wymaga to niemałych nakładów finansowych. Na utrzymanie połączeń idzie co roku z budżetu gminnego około 3 milionów złotych. W kolejnych latach wydatki te wzrosną co najmniej do około 4 mln zł – a potem jeszcze bardziej, ze względu na zamiar wybrania w kolejnych przetargach firm korzystających z pojazdów niskoemisyjnych.
Uzupełnieniem transportu publicznego są ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych. Ich rozbudowa także jest w gminnych planach inwestycyjnych. W wielu miejscach Wiszni Małej istnieje potrzeba poprawy infrastruktury do bezpiecznego i wygodnego przemieszczania się mieszkańców na mniejsze odległości. Tu warto wskazać projekt budowy czterokilometrowego ciągu pieszo-rowerowego od Kryniczna poprzez Malin po Ligotę Piękną, który jest już bardzo zaawansowany. Dla części odcinka tej trasy gmina już stara się o pozwolenie na budowę. W najbliższych miesiącach będzie złożony kolejny wniosek. Gmina myśli także o budowie kolejnych stacji w ramach systemu wrocławskiego roweru miejskiego.
Większy potencjał gminy w całym regionie
Szerokie plany inwestycyjne Wiszni Małej wymagają długoterminowego planowania wpływów i wydatków budżetowych. Przewidywane podatki z centrum logistycznego w Malinie mogą być istotnym wkładem zapewniającym stabilne i długoterminowe źródło finansowania. Nagromadzony przez lata kapitał będzie procentował, budując potencjał całej gminy. Znalezienie długoterminowego partnera z sektora prywatnego jest na wagę złota dla każdej gminy, zwłaszcza gdy inwestycja jest planowana w sposób zrównoważony, uwzględniający potrzeby społeczności lokalnej oraz ochronę środowiska.
Pojawienie się dużego inwestora w Wiszni Małej jest jednak szansą nie tylko dla tej jednej gminy, ale także dla zrównoważonego rozwoju całego regionu. Inwestycja Develii i Hillwood w Malinie będzie jedną z nielicznych zlokalizowanych na północ od Wrocławia. Ma to znaczenie dla przyszłych kierunków rozwoju aglomeracyjnej infrastruktury, m.in. transportu publicznego czy światłowodu z szybkim Internetem.
Zaangażowanie mieszkańców, transparentność działań oraz efektywna komunikacja między władzami a społecznością są kluczowe dla sukcesu każdej inwestycji. W ten sposób Wisznia Mała może przekształcić swoje ambicje w rzeczywistość, tworząc lepsze warunki życia dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców. Artykuł promocyjny

Reklama

 

Reklama


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Verified by MonsterInsights