Current track

Title

Artist


Pierwszeństwo lekarza nad pacjentem w dostępie do wyników badań

Written by on 10/04/2024

Pierwszeństwo lekarza nad pacjentem w dostępie do wyników badań

Według analiz portalu Prawo.pl, przepisy Ministerstwa Zdrowia jasno określają, że to lekarz zlecający konkretne badanie medyczne powinien w pierwszej kolejności otrzymać jego wyniki z laboratorium, a nie sam pacjent. Lektura aktualnych regulacji dotyczących udostępniania wyników badań medycznych potwierdza, że są one przekazywane lekarzowi wystawiającemu skierowanie na dane badanie.

Portal Prawo.pl podkreśla, że istnieje częsta praktyka przekazywania wyników bezpośrednio pacjentowi przez placówki wykonujące badania, omijając lekarza zlecającego. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, podmiot przeprowadzający badanie ma obowiązek przekazać jego wyniki lekarzowi w ciągu siedmiu dni od wykonania badania, chyba że zachodzą określone wyjątki.

Reklama

Taka procedura ma uzasadnienie w potrzebie zapewnienia lekarzowi kompletnych danych medycznych pacjenta, co jest kluczowe dla zapewnienia rzetelnej opieki zdrowotnej. Brak dostępu do wyników badań może prowadzić do poważnych konsekwencji dla pacjenta, a także narażać lekarza na odpowiedzialność karnej oraz cywilną.

„Jej brak skutkować może narażeniem pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co lekarz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie art. 160 kodeksu karnego” – informuje serwis Prawo.pl.

Reklama

Ponadto z tytułu nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej skutkującej błędami w diagnozie, a przez to w leczeniu pacjenta, podmiot leczniczy, a więc również lekarz, może ponieść odpowiedzialność cywilną na podstawie art. 445 kodeksu cywilnego i zostać zobowiązany do zapłaty na rzecz pacjenta zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Portal Prawo.pl informuje również, że nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej, które prowadzi do błędów w diagnozie i leczeniu pacjenta, może skutkować odpowiedzialnością cywilną podmiotu leczniczego, w tym również lekarza, na mocy odpowiednich przepisów kodeksowych.

Więcej na: Prawo.pl

Autor Rafał Chwaliński

 

Tagged as

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Verified by MonsterInsights