PKO Bank Polski prognozuje ożywienie gospodarcze i wzrost PKB o 3,7 proc. w 2024 roku

Written by on 29/03/2024

PKO Bank Polski prognozuje ożywienie gospodarcze i wzrost PKB o 3,7 proc. w 2024 roku

 

Według najnowszych prognoz ekonomicznych PKO Banku Polskiego, Polska może spodziewać się ożywienia gospodarczego w 2024 roku, popartego wzrostem PKB o 3,7 proc. Ekonomiści banku przewidują również spadek inflacji, co stworzy korzystne warunki dla polskich gospodarstw domowych i inwestorów.

Reklama

Ekonomiści PKO Banku Polskiego prognozują ożywienie gospodarcze w Polsce w roku 2024, które będzie wsparte wzrostem realnych dochodów Polaków o 10 proc. Prognozują, że wzrost ten przełoży się na 4-procentowy wzrost konsumpcji, przy jednoczesnym napływie środków unijnych oraz wzroście inwestycji o 5-6 proc. W efekcie oczekiwany jest wzrost PKB na poziomie 3,7 proc. Zgodnie z tymi prognozami, spodziewany jest również spadek inflacji do 3,5 proc.

Główny ekonomista PKO Banku Polskiego, Piotr Bujak, podkreślił, że Polska może doświadczyć najmocniejszego wzrostu gospodarczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2024 roku. Jednocześnie wskazał, że ożywienie gospodarcze będzie towarzyszyć dezinflacji, tworząc wyjątkowe warunki dla gospodarstw domowych.

Reklama

Prognozy ekonomistów PKO BP przewidują, że inflacja utrzyma się na poziomie około 3,5 proc., co w połączeniu z rosnącymi wynagrodzeniami przyczyni się do ożywienia konsumpcji. Dodatkowo, inwestycje będą wspierane przez środki unijne z KPO, co przyczyni się do solidnego wzrostu gospodarczego.

Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP, wyraził optymizm co do perspektyw polskich aktywów finansowych. Przewiduje, że zarówno kurs złotego, jak i indeks warszawskiej giełdy WIG mają szanse wzrostu. Ponadto, rentowność polskich obligacji może osiągnąć poziom około 5 proc. w perspektywie kilku miesięcy.

Podkreślając korzystne perspektywy dla polskiej gospodarki, Piotr Bujak zauważył, że ożywienie gospodarcze może prowadzić do wzrostu inflacji pod koniec 2024 roku, co będzie istotne dla decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Bank centralny może wstrzymać się z dalszymi obniżkami stóp procentowych do czasu pewnego powrotu inflacji do celu inflacyjnego.

Warto zapoznać się z najnowszym Kwartalnikiem Ekonomicznym PKO Banku Polskiego, który można pobrać tutaj.

Źródło informacji: PAP


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *